Пројекат

Методе радног оспособљавања

Период имплементације

1.10.2018. - 28.2.2021.

Координатор

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Партнери

Национална служба за запошљавање
Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Партнери

  • Методе радног оспособљавања
  • 1.10.2018. - 28.2.2021.